I like the teachers at/ating/by Justlearn.com

Skóre podľa 0/0 (0%)

I like the teachers __ Justlearn.com a. at b. ating c. by

Zadarmo kvízy každý deň

Justlearn vytvára stovky kvízov každý mesiac. Každý kvíz je pre vás naučiť sa anglicky v modernej ceste. Každý človek môže otestovať svoju anglickú úroveň pomocou nášho materiálu zadarmo. Justlearn spoločenstvo víta každého nového člena.

Stovky lektorov a učiteľov sú pripravení poskytovať súkromné doučovanie. Lekcie sú prispôsobené na vašu úroveň a štýl učenia. Učiteľ vám pomáha používať video chat. Vyskúšajte si Justlearn učebňu a Zažite osobné učenie.

Zobraziť anglický lektori a učitelia