You seem to be a poor eats/eater/eate, why so?

Skóre podľa0/0 (0%)

You seem to be a poor __, why so? a. eats b. eater c. eate

Zadarmo kvízy každý deň

Justlearn vytvára stovky kvízov každý mesiac. Každý kvíz je pre vás naučiť sa anglicky v modernej ceste. Každý človek môže otestovať svoju anglickú úroveň pomocou nášho materiálu zadarmo. Justlearn spoločenstvo víta každého nového člena.

Stovky lektorov a učiteľov sú pripravení poskytovať súkromné doučovanie. Lekcie sú prispôsobené na vašu úroveň a štýl učenia. Učiteľ vám pomáha používať video chat. Vyskúšajte si Justlearn učebňu a Zažite osobné učenie.

Zobraziť anglický lektori a učitelia